google-site-verification=L_z08ReFtIRcQL6QNU7HrpMHYVdAR1YtTHFh9lMnQ30

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez () w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

JAK DO NAS DOJECHAĆ ?

UL.DŁUGA 44/50/1002a,00-241 WARSZAWA
 

Zgodnie z art. 9 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Inquis sp.z o.o. ul.Długa 44/50/1002A w Warszawie
2) Można się skontaktować elektronicznie:
biuro@inquis.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem
wniosku o finansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lit b i art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż moment
zakończenia rozpatrzenia wniosku o finansowanie, a w przypadku zawarcia umowy do czasu jej
zakończenia;
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji
zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o finansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy;
8) Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Inquis sp.z o.o. jako administrator danych
osobowych, mam obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;

Wice Prezes firmy

Anna Kowalska

 

Jesteśmy do twojej dyspozycji 24h

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez () w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

 

KONTAKT

POŚREDNICTWO FINANSOWE

ul Długa 44/50 lok.1002A

tel: 697682806